İşitme Engelliler Forumu Dayanışma, Fikir Alışveriş Platformu

Orjinalini görmek için tıklayınız: İşitme Cihazı Çeşitleri, Markaları, Özellikleri Ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Şu anda (Arşiv) modunu görüntülemektesiniz. Orjinal Sürümü Görüntüle internal link
İŞİTME CİHAZLARI


İşitme cihazları, kullanıcı için sesleri yükselten ve ayarlayan elektroakustik cihazlardır. Farklı tipleri mevcuttur:
  • Cep tipi cihazlar

  • Kulak arkası cihazlar (BTE)

  • Alıcısı kulak / kanal içinde bulunan cihazlar (CRT/RIC/RITE): Bunlar, hoporlörü (receiver) kulak kanalının içinde yer alan ve ayrıca kulak kalıbı gerektirmeyen kulak arkası cihazlardır. Sesler hortumdan geçmeksizin doğrudan kulak kanalına iletildiği için sesler daha net ve güçlüdür, küçük boyutludur ve hemen (kulak kalıbı yaptırmaksızın) kullanılabilir.

  • Açık kanal işitme cihazları (Open Fit): Bu cihazlar kulak kanalını mümkün olduğunca açık bırakan kulak arkası cihazlardır. Kulak kanalı açıkta kaldığı için tıkanıklık hissi oluşturmaması en büyük avantajlarıdır.

  • Kulak içi cihazlar (ITE)

  • Komple kanal içi cihazlar (CIC)

  • Gözlük Tipi İşitme Cihazları: Kemik yoluyla sesleri ileten modelleri kulak kanalı tıkalı veya enfeksiyon bulunan kişiler için uygundur. Bazı gözlük tipi cihazlar ise CROS-BICROS özelliğiyle kablosuz olarak bir yandan gelen sesleri kişinin iyi duyan kulağına iletirler.

  • Kemiğe Gömülü İşitme Cihazları (Bone Anchored Hearing Aids (BAHA)): Bu tip cihazlar kemik yoluyla sesleri iletir, dış kulak ve orta kulak yolunu atlayarak doğrudan kokleanın uyarılması esasına göre çalışır.
TEKNOLOJİSİNE GÖRE İŞİTME CİHAZLARI:

•Analog İşitme cihazları: Sesleri analog olarak yükseltir. Günümüzde çok az sayıda üretilmektedir. Ayarları genellikle manuel olarak yapılmakla birlikte, bilgisayar yardımıyla programlanabilen modelleri de vardır (Örneğin, Oticon Swift ve Sumo XP gibi.)

•Dijital İşitme Cihazları:
 Dijital ses işlemcisine sahip işitme cihazlarıdır. Günümüzde çoğu cihaz dijital işlemciye sahiptir. Bunlar genellikle bilgisayar yardımıyla progranabilmekte ise de bazı modelleri manuelolarak da ayarlanabilmektedir (Örneğin, trimmerli olarak tabir edilen cihazlar bu kategoriye girmektedir. Beltone EZ Trim, Resound Match vb. gibi.)

İŞİTME CİHAZI SEÇERKEN DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR:

•İşitme kaybının türü ve derecesi: Her cihaz herkes için uygun değildir. Örneğin, her ne kadar son yıllarda çıkış gücü artırılmış olsa da komple kanal içi cihazlar daha çok hafif, orta ve orta-ileri düzeyde kaybı bulunanlar için uygundur. İleri derecedeki işitme kayıpları için kulak arkası cihazlar daha uygundur. Her işitme kaybı derecesi için farklı cihazlar mevcuttur. hafif ve orta seviyede kaybı bulunan biri için ileri kayıplar için üretilmiş bir cihaz uygun olmayacaktır (Örneğin, Oticon Sumo veya Phonak Naida).

•İşitme kaybı bulunan kişinin yaşı:
 Küçük çocuklar ve yaşlılar için kanal içi cihazlar uygun değildir. Bu tür kişilerin kulak arkası cihaz kullanması uygundur. 

•İşitme kaybı bulunan kişinin sosyal konumu:
 Çok farklı sosyal ortamlarda bulunan bir kişi ile zamanının önemli bir bölümünü evde geçiren bir ev kadınının ihtiyaçları farklıdır. Hareketli sosyal yaşamı olanlar için daha gelişmiş cihazlar uygun olacakken, fazlaca sosyal hayatı olmakayn biri için temel özelliklere sahip giriş seviyesi bir cihaz yeterli olacaktır.

GÜNÜMÜZÜN İŞİTME CİHAZLARINDA BULUNAN BAZI TEMEL ÖZELLİKLER:

•Geniş Dinamik Alan Baskılaması (Wide Dynamic Range Compression (WDRC)): Bu özellik, bir ses sinyalinin amplifikasyon (yükseltim) miktarını otomatik olarak değiştirir. Yumuşak sesler işitilebilmesi için yüksek seslerden daha fazla yükseltilir, ama hala diğer seslerden kısık olmalıdır. Yüksek sesler diğer seslerden daha az yükseltilir, böylece rahatsız edici bir seviyede olmaması sağlanır. Burada amaç kişinin işitme eşiği ve rahatsız edici ses yüksekliği arasında bir denge oluşturmaktır. Örneğin kişinin 60 dB işitme kaybı varsa ve 95 dB'den fazla sesler rahatsızlık veriyorsa, WDRC özelliğiyle cihazın gelen sesleri 60dB’den fazla yükseltmesi ve fakat 95 dB’i geçmeyecek düzeyde ses vermesi sağlanır. İdeal olan, kişinin tercihine bağlı olarak ses ayar düğmesi yardımıyla üst sınırı bir miktar geçebilmesine imkan tanımaktır. 

•Duruma Uyum Sağlayan Feedback (Ötme) Yönetimi (Adaptive Feedback Management): Günümüzdeki çoğu işitme cihazı, frekans cevabını değiştirmeyen etkili bir feedback yönetim sistemine sahiptir. Akustik bir ötme başladığında cihaz derhal ötmeye yol açan frekansı tespit eder ve içsel bir iptal sinyali gönderir. Etkili bir feedback yönetim sistemi kullanıcının, feedback yaşamaksızın işitme cihazının kazancını 10-15 dB artırabilmesine olanak sağlar. 

Kanallar ve Bantlar (Bazen bu ikisi birbiri yerine kullanılmaktadır): Kanal terimi baskılama özelliklerini değiştirme yeteneğini ifade ederken, bant terimi, belli bir frekans bandındaki amplifikasyonun (ses yükseltiminin) derecesini değiştirme yeteneğini tanımlar. Günümüzde işitme cihazları değişken sayıda kanal ve/veya banda sahipler. Genellikle kanan sayısı arttıkça işitme cihazının sesleri daha iyi anlamanızı sağlayacağı sanılmaktadır. Bununla birlikte, 2 kanal ve 4 frekans bandından daha fazlasının konuşmaları anlamada daha yararlı olduğuuna dair bağımsız bir klinik araştırma yoktur. 

•Yönlenebilen Mikrofonlar (Directional Microphones): Günümüzde yine pek çok cihazda direksiyonel mikrofon bulunmaktadır. Yakın zamana kadar bu tür mikrofonlar sadece hafif ve orta düzeydeki kayıplara hitap eden cihazlarda bulunmakta iken, günümüzde ileri düzeydeki kayıplar için üretilmiş cihazlarda da kullanılmatadır. Direksiyonel mikrofonlar yanlardan ve arkadan gelen sesleri kısarak karşıdan gelen sesleri ön plana çıkarır. Böylece özellikle kalabalık ortamlarda kişinin karşısındaki konuşmacıyı daha iyi duyması sağlanır. Bazı direksiyonel mikrofonlar ses kaynağının konum ve durumuna otomotik uyum sağlayacak özelliktedir ve bunlara adaptif direksiyonel mikrofon denilir. Bu tür cihazlarda, seslerin kaynağına göre direksiyonel mikrofonun mu yoksa çok yönlü (omni-direksiyonel) mikrofonun mu devereye gireceğine cihazın kendisi karar verir. Direksiyonel mikrofonlu cihazlar özellikle kullanıcının ses kaynağına yakın olduğu ve sesin karşıdan geldiği durumlarda faydalı olur. 

Gürültü Yönetimi / Azaltımı Programları (Noise Management/Reduction Programs): Yeni işitme cihazlarının çoğunda gürültü kontrolu programı bulunmaktadır. Bu program yardımıyla gürültülü ortamlarda konuşmalar daha iyi duyulmaktadır. Ancak bu durum işitilenleri anlama oranını her zaman artırmamaktadır. 

Otomatik Telecoil (Automatic Telecoil/ Autocoil): Bu özellik sayesinde, telefon işitme cihazına yaklaştırıldığında işitme cihazı içindeki telecoil otomatik olarak devreye girmektedir. Böylece kullanıcının ayrıca cihazını “T” pozisyonuna getirmesi ya da telecoil program düğmesine basması gerekmemektedir. Özellikle yaşlılar ve artrit sorunu olup cihazın düğmesine basmakta güçlük çekenler için yararlı bir özelliktir.